Produkt

Support frigjør tid og ressurser

PatientSky & Hove support
"Det å gå på arbeid om morgenen og vite at man aktivt gjør en forskjell for mennesker er en kjempe motivasjon og en drivkraft"
- Søren Hveisel, PatientSky

Frigjør tid for klinikkene

Noen ganger er man nødt til å stoppe og evaluere seg selv. Har man gjort det godt nok eller kan man gjøre det enda bedre i fremtiden? Jo raskere og mer effektive vi kan være i vårt supportarbeid, jo mer tid frigjør vi for klinikkene, som de kan bruke med pasienter - og det er det det til slutt handler om for oss.

Kundetilfredshet

Kundesenteret i PatientSky skal kjennetegnes av innovasjon. Vi skal alltid strebe etter å utvikle nye måter å jobbe på, mer effektive måter å jobbe på. Derfor er vi stolte av å ha en kundetilfredshet på 90%. Det er viktig for oss at vi hele tiden opprettholder en god og verdifull support til våre kunder.

Ventetid

Vi skal tilrettelegge for at klinikerne kan gjøre jobben sin. Derfor har vi fokuseret på at få ventetiden ned. Med Premium Support er gjennomsnittlig ventetid 1 minutt.

Kundenes tilbakemelding

Kundenes tilbakemelding er veldig verdifulle for oss, mye av arbeidet vårt går ut på å strukturere tilbakemeldingene slik at utvikling kan best mulig nyttegjøre seg de erfaringene kundene gjør seg.
"Vi har allerede kommet langt, kundene våre er mer fornøyd nå enn de var tidligere, men vi jobber fortsatt mot nye mål, og vi er på god vei"

Pia Lucie Skaanes, Team Lead Support