Produkt

En åpen helseplattform danner rammen for velferdsteknologi

Innocom & PatientSky
"Vår utvikling av personlig robotteknologi fikk et markant løft via PatientSkys helseplattform"
- Hege Eiklid, Daglig leder Innocom A/S

Partnerskapet med PatientSky

“Partnerskapet med PatientSky har gitt oss mulighet for å integrere og utvikle vår teknologi direkte inn på deres åpne helseplattform. Det har spart oss for mye arbeid, da vi har fått tilgang på et gjennomtestet system med alt fra klinikk-, pasient-, pårørende-, og kalender oppsettning til brukerstyring og datadeling med 100% sikker hosting, lagring og backup".

Hege Eiklid, Innocom

Innocoms og Stavanger Kommunes utviklingsprosjekt:

Stavanger er den første kommunen i Norge som tar i bruk anskaffelsesprosedyren og innovasjonspartnerskap. Innocom AS har fått kontrakt på å utvikle aktiviseringsroboten Berntsen, som gir brukerne støtte og veiledning til å mestre hverdagen, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

Robotens hovedoppgave er å gi motivasjon og støtte slik at brukeren oppretteholder sitt funksjonsnivå og får økt livskvalitet. Gjennom direkte videoanrop og fjernstyring av roboten via PatientSkys helseplattform kan legen gjennomføre en personlig og direkte konsultasjon med en pasient i sitt hjem.

Samarbeidet med PatientSky muliggjør en større effekt av midler som investeres til pleie og sunnhet av det offentlige.