Stories

En felles visjon

Hove Medical & PatientSky
"For oss ble det som å hoppe over en generasjon i utviklingen og gå direkte til PatientSky-plattformen"
- Kjell Olav Hove

Teknologien skaper muligheter

Allerede i 1998 så Kjell Hove muligheten for å utnytte den hurtigvoksende PC-teknologien til å skape et mer fleksibelt og effektivt journalsystem i Lege sektoren enn det han laget i DOS på 1980 tallet. I 2001 dannet Kjell Hove med flere, selskapet Hove Medical med en visjon om å styrke legens kontakt med pasientene. Visjonen har ikke endret seg, men PatientSky's teknologi gir nye muligheter – til fordel for behandlere og pasienter.

En stor fordel med felles innsats

En stor fordel med felles innsats er dessuten at hele Hove Medicals engasjerte stab har kastet seg helhjertet inn i utvidelsen av legeplattformen – Ikke minst med en unik supportavdeling som har adresse på Kongsberg.

Felles innovasjon

Denne positive innstillingen til felles innovasjon ga full gjenklang hos PatientSky: "Derfor var det super interessant, når vi kom i dialog med Hove Medical og System X, at vi hadde den samme overbevisningen, vi hadde de samme verdiene, og vi ønsket egentlig å gjøre det samme med våre produkter”,

Søren Hveisel, PatientSky
Utforsk flere Stories