Changing lives expedition

PatientSky tester helseplattform i Grønlands ødemark

PatientSky plattform
Det er nå, mer enn noensinne, bruk for teknologi og digitaleløsninger til å støtte pasientbehandling og dermed sikre pasienter en friksjonsfri og bedre vei gjennom helsesektoren.
Opp mot 50% av verdens befolkning er uten tilgang til internett. Selv i områder hvor det er internett tilgang kan ustabil infrastruktur skape utfordringer. Internett er for mange en selvfølge, men slik er det ikke i utkanten. Det er en utfordring som gjør det vanskelig å hjelpe og behandler pasienter i disse områdene. Fordi infrastrukturen ikke er på samme høye nivå som i storbyene. Det begrenser adgangen til pasientdata, som skaper unødvendig friksjon og avstand mellom pasient og behandler.

Hva gjør vi når teknologi skal løse et problem, men tilgang til internett er en utfordring?

Vi tester igjen, igjen og igjen

Lege og gründer av PatientSky, Jesper Melin Ganc-Petersen, har reist til Grønland på et viktig oppdrag; å teste Patientsky plattformen under de mest ekstreme forhold, og på samme tid involvere brukere og få tilbakemelding fra nettop de som skal bruke PatientSky løsningen i fremtiden.

I en periode på fire måneder skal vi forøke å holde strøm på våre datamaskiner ved hjelp av solceller og koble til internett gjennom satelittforbindelser, når muligheten byr seg, samt teste vår helseplatform i villmarken. De øde forholdene gir nemlig ikke kun problemer med hensyn til internett tilgang. Qaanaaq opplever høy utskifting av leger, sirka et legeskifte per måned, som hverken gagner pasient eller behandler. Snarere tvertimot. Den øde villmarken omkring Qaanaaq er det perfekte eksempel på hvordan adgang til internett og pasientdata er avgjørende for et godt behandlingsløp.
Ganc-Petersen sier, "man ofte hører, at pasienter opplever helsesektoren som fragmentert, fordi pasienter skal fortelle sin sykdomshistorikk til så mange forskjellige aktører. Vi ønsker å endre prosedyren og gjøre det enkelt slik at pasienten kun skal fortelle historikken sin en gang. Platformen vår samler alle aktører slik som psykologen, legen, tannlegen, fysioterapauten og gjør behandlingsforløpet enklere - alt sammenetter pasientens behov og samtykke." 

Ved å teste PatientSky-plattformen i den nordgrønlandske ødemarken gir det oss den nødvendige involveringen og tilbakemeldingen fra brukere i utkanten. Men enda viktigere gir det oss svar på hvordan platformen virker under ekstreme forhold. Når infrastrukturen er ustabil og internettilgang er minimal eller umulig. Det gir oss den nødvendige data for å håndtere situasjoner hvor vi løpende går fra å kjøre Online til Offline, en realitet i et område som Nordgrønland.

Qaanaaq er bare den første stopp på veien til fremtiden hvor man vil kunne hjelpe behandlere og pasienter i utkantene over hele verden.

Utforsk flere Stories