Gjennom partnerskap
utvikler vi fremtidens e-helse
til fordel for alle

Vår helseplattform er utviklet som en verktøykasse for alle seriøse aktører i helsesektoren. Vi tror på at kunnskapsdeling og fellesskap på tvers av virksomheter i sektoren, vil føre til økt kvalitet og innovasjonsgrad av de produkter og tjenester, som vi sammen kan utvikle til fordel for samfunnet.
Les mer om oss
Sammen gir vi deg rask og sikker internett og nyskapende telefoni
Sammen gir vi deg innlogging på høyeste sikkerhetsnivå (LVL4)
Sammen gir vi deg innlogging på høyeste sikkerhetsnivå (LVL4)
Sammen gir vi deg en sikker og nasjonal IKT-infrastruktur.
Sammen gir vi deg alt du trenger for å kommunisere med kundene dine - hodetelefoner, høyttalere og håndholdte telefoner
Sammen gir vi deg rask og sikker internett.