Vi tror på at smart teknologi utviklet av mennesker for mennesker har styrke til å revolusjonere helsesektoren

Nyskapende e-helseaktør

PatientSky er en nyskapende e-helseaktør som ønsker mer innovasjon og utvikling i helsesektoren. Vi utvikler innovative-helseløsninger som redskap for behandlere, som sikrer fremtiden for en ny og bedre helsesektor.

Vi kaller det menneskesentrert helseteknologi.

En åpen plattform

PatientSky arbeider for integrasjon og samarbeid på tvers av helsesektoren, hvor det er plass til alle. Her samler vi de beste løsningene fra forskjellige leverandører levert til deg som et produkt. Dette vil være med på å sette nye standarder i sektoren.

Vi skal frigjøre verdifulle ressurser

Vårt formål er å frigjøre ressurser, og gjøre det enklere å administrere aktivitetene som utføres dag-til-dag av både pasienter, behandlere og helsepersonell.

Innovasjon i helsesektoren

«En partner av PatientSky, som kommer inne og får suksess med å levere et produkt på vår plattform, og som utkonkurrerer et av våre egne produkter, ser vi stadig som en suksess. Fordi, utelukkende er plattformens mål og visjon å skape innovasjon i helsesektoren. Og hvis sluttbrukeren ender medet bedre produkt fordi andre kunne bygge det bedre enn oss selv, eller de bygget det mer tilpasset deres behov, så har vi også hatt suksess»

Jesper Pedersen
Partner i PatientSky
Se våre produkter