Vi tror på at smart teknologi utviklet av mennesker for mennesker har styrke til å revolusjonere helsesektoren

Nyskapende e-helseaktør

PatientSky er en nyskapende e-helseaktør som ønsker mer innovasjon og utvikling i helsesektoren. Vi utvikler innovative helseløsninger som redskap for behandlere, som sikrer fremtiden for en ny og bedre helsesektor.

Vi kaller det menneskesentrert helseteknologi.

En åpen plattform

PatientSky arbeider for integrasjon og samarbeid på tvers av helsesektoren, hvor det er plass til alle. Her samler vi de beste løsningene fra forskjellige leverandører levert til deg som et produkt. Dette vil være med på å sette nye standarder i sektoren.

Vi skal frigjøre verdifulle ressurser

Vårt formål er å frigjøre ressurser, og gjøre det enklere å administrere aktivitetene som utføres dag-til-dag av både pasienter, behandlere og helsepersonell.
Se våre produkter