Produktlanseringer og oppdateringer 

Kommunale fysioterapeuter

Det ble mulig for kommunale fysikalske klinikker å sende felles oppgjør til HELFO.Innrapportering av HELFO-takster for fysioterapeuter er noe annerledes for kommunal fysioterapitjeneste enn for fysioterapeuter med eget regnskap. Vi har sørget for at takstene automatisk blir riktige når du bruker et kommunalt regnskap på regningskortet.
Tjenestebasert adressering
Vi sørget for å forbedre Tjenestebasert adressering for alle som bruker detI oversikten over alle tjenester, vil kun tjenestene klinikken kan sende og motta være synlige.
Når du sender en melding med tjeneste som avsender, vil tjenesten du brukte sist være valgt automatisk. Slik blir det enklere å velge avsender hver gang. Les mer her.
Vi støtter nå Henvisning 2.0
Skjemaet er utviklet etter E-helsedirektoratets nye standard og har mange flere muligheter enn før. Nå kan du videresende henvisninger, legge ved filer og tilpasse skjemaet etter ditt behov.
Les mer her.
Bedre oversikt over økonomien
Du som bruker vårt økonomisystem kan nå ta ut måneds- og årsrapport. Rapporten gir oversikt over økonomien per måned for hele året. Dette er en nyttig oversikt for måneds - eller kvartalsrapportering eller årsrapportering til regnskapsfører.
Les mer her.
Vi har implementert støtte for HelseID
HelseID er en norsk nasjonal standard for sikker pålogging. Vi har nå endret påloggingen slik at når dere logger inn i PatientSky Clinic, logger dere samtidig inn med HelseID. Dette er starten på å få til Single-Sign-On (automatisk pålogging) til andre tjenester i helsevesenet. Dere skal slippe å måtte logge inn på nytt i andre systemer som også bruker HelseID. Fremover vil vi utvikle støtte for flere tjenester med mål om å gjøre hverdagen deres enklere.
Les mer her.
Bedre stabilitet, færre feil
Våre utviklere har også jobbet målrettet med å forbedre stabiliteten i programmet. Dette har resultert i færre feil og en raskere, mer robust plattform. Vi vet at ustabilitet og feil skaper store utfordringer i deres arbeidshverdag og tar dette på alvor. Våre beste folk jobber derfor kontinuerlig for å forbedre ytelsen og stabiliteten.

Pilotering av den nye modulen Tilbakemeldinger ble satt i gang

Fokusklinikken er en av våre piloter for nye modul, Tilbakemeldinger.
Modulen Tilbakemeldinger gjør det mulig sende ut tilpassede spørreskjemaer til pasienter og motta deres tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene blir visuelt fremstilt i grafer, i tillegg til at du kan lese individuelle tilbakemeldinger fra hver pasient. Ved å sammenlikne tilbakemeldingene, kan man avdekke trender over tid.

Les mer om pilotprogrammet her.

Produktoppdateringer i månedene fremover

Private maler i post
Du vil få muligheten til å opprette private maler i postmodulen. Slik kan du selv utforme malene, og selv velge når du skal bruke dine egne maler eller malene klinikken har felles. 

Varslinger til pasient
Muligheten til å velge om en pasient skal motta varslinger på epost eller SMS. 

Automatisk lagring av meldinger
Automatisk lagring av påbegynte elektroniske meldinger, som sykemeldinger, epikriser, rekvisisjoner, etc. Unngå å miste påbegynt arbeid dersom du blir avbrutt eller må fullføre en annen oppgave mens du har begynt på en melding.

Arbeidstittel: Automatiske takster
Koble takster til ulike handlinger i systemet, for eksempel å skrive sykemeldinger. Slik kommer takstene automatisk med på regningskortet og du slipper å legge dem til manuelt.
Nytt telefoni- og sakssystem
Supportavdelingen har startet med nytt telefoni og saks system. Tanken bak et slikt bytte av system er at vi enklere skal kunne hjelpe kundene på tvers av avdelinger og på tvers av journalsystemer. Målet er å gi bedre og bredere support til alle våre kunder.

Viktig informasjon fra supportavdelingen

Det vil tilkomme endringer av møtetiden for PatientSky support. Denne vil endres til fredager 09.00 - 11.00. Årsaken til dette er fordi vi ønsker å ha fokus på kompetanseheving og kompetansedeling på tvers av lokasjoner. PS-Support vil ha en vakttelefon tilgjengelig for kundene i perioden telefonen er stengt. Oppstart mars 2022.  

ProMed har sunget sitt siste vers
Vi har jobbet med å sikre en god overgang for ProMed-brukere. Vi kan meddele at ProMed sunget sitt siste vers, og i 1. mai setter ProMed sitt siste punktum. Det har vært en glede å ta dere i mot.

Viktig informasjon fra leveranse
Siden alle tiltak mot Covid er nå opphevet, kan vi nå gå tilbake til en normal hverdag. Det betyr at vi kan gi opplæring fysisk på klinikker igjen. Opplæring i oppstarten kan være en stor fordel etter å ha byttet journalsystem. Alltid hyggelig å møtes der dere holder til. For alle som begynner med PatientSky Clinic, ønsker vi en god oppstart. 

Infodocdagene
Vi ønsker å invitere alle brukere av PatientSky Clinic, Hove Total og Infodoc til Infodocdagene. Denne begivenheten var tidligere kun for Infodoc-brukere, men vi åpner dørene for alle våre kunder. Vi ønsker å invitere deg til kurs, foredrag og festmiddag med underholdning.

Mer informasjon om påmelding og program kommer medio mars.

Utforsk flere Stories