Move kiropraktikk

Referanse fra Marius Monssveen, kiropraktor ved Move kiropraktikk.

Overgangen til PatientSky Clinic har gitt Move kiropraktikk en bedre flyt i hverdagen

Fagfelt
Fysioterapi
Tjeneste
Kiropraktikk og Muskelterapi
Antall ansatte
5
Funksjoner
Journalsystem
Online timebestilling
Nøkkelresultater
Bedret likviditet
Stabil og forutsigbar hverdag
Tidsbesparende
Bedre kommunikasjon med pasientene
Våre ressurser og guider
Fagfelt
Fysioterapi
Tjeneste
Kiropraktikk
Antall ansatte
5
Funksjoner
Journalsystem
Online timebestilling
Nøkkelresultater
Bedret likviditet
Stabil og forutsigbar hverdag
Tidsbesparende
Bedre kommunikasjon med pasientene

Overgangen til PatientSky Clinic har gitt Move kiropraktikk en bedre flyt i hverdagen

Om klinikken

Move er en moderne tverrfaglig klinikk som sikter mot å være det naturlige valget ved plager i rygg, nakke, muskel og ledd for Lørenskog og omegn.

Klinikken Move i Lørenskog tilbyr tradisjonell kiropraktisk behandling og muskelterapi for akutte og langvarige problemer knyttet til ryggraden.

Kompetansenivået i klinikken er særdeles høyt. Flere legesentre og andre institusjoner etterspør deres faglige kunnskap om blant annet svimmelhet og skadeforebygging.

Både Marius og Move kiropraktikk har ambisiøse fremtidsplaner for klinikken. De strever for å gi det beste tilbudet til sine pasienter, og de ser stadig vekk etter områder i driften som kan optimaliseres og forbedres.

Utfordringen

Regelmessig nedetid medførte økt frustrasjon

Marius Monssveen måtte bruke flere timer i uken på å håndtere ustabilitet i journalsystemet og tilhørende lokale løsninger. Regelmessige nedetid og ustabilitet preget arbeidsdagen og forstyrret det kliniske fokuset. I tillegg introduserte denne problemstillingen et sett med flere tekniske oppgaver som måtte løses av Marius.

Tidkrevende, manuelle prosesser

Både den kliniske og administrative arbeidsflyten med det gamle systemet var også preget av manuelt arbeid. Marius måtte gjentatte ganger sikre seg at de administrative oppgavene, som for eksempel oppgjør, ble utført riktig.

I det lange løp ble det oppslukt flere timer på tidkrevende, manuelle prosesser.
For Marius var frustrasjonsnivået på bristepunktet. Marius og de ansatte ved Move visste at denne fremgangsmåten ikke var bærekraftig, og at de måtte ta noen grep for å minimere frustrasjon, og for å øke fokuset på den kliniske hverdagen.

Løsningen

Systemet måtte være moderne og fremtidsrettet

Marius og teamet fra Move bestemte seg for å se etter systemer og vurdere hvilke som kunne løse deres problemer på best mulig måte. De gikk flere runder med å se på alle systemene som var ute i markedet.

For Move var det viktig at løsningen var rustet med moderne teknologi, og fremtidsrettet, men samtidig at løsningen var brukervennlig.

Det Move ønsket å oppnå med overgangen var en stødig og forutsigbar hverdag med bedre flyt. Spesielt for Marius som har det tekniske ansvaret, ønsket han mindre bryderi og tekniske utfordringer.

I tillegg var samhandling med support, stabilitet og oppetid viktige for å få frem det beste i driften.

Profesjonalitet ovenfor pasienter og aktører

Det var også viktig å få bedre likviditet mot blant annet forsikringsselskaper, enkel pasienter og Helfo oppgjør direkte. Dette skulle stemple det profesjonelle inntrykket.

Resultatet

En stabil hverdag med bedre arbeidsflyt

Etter implementeringen av PatientSky Clinic opplever Move at frustasjonsnivået har blitt redusert betraktelig og at arbeidsprosessene fungerer optimalt sammenlignet med det de hadde med det gamle systemet.

Brukervennligheten i PatientSky Clinic har gitt mindre support problematikk og mindre nedetid har gitt Move en enklere hverdag på klinikken.

Marius nevner at driften i Move uten PatientSky Clinic hadde vært preget av utfordringer knyttet til support, drift av system og høyt frustrasjonsnivå.
«Frustasjonsnivået etter PatientSky Clinic er veldig lite sammenlignet med det systemet vi hadde før. Nå er det "smooth-sailing", og ting fungerer veldig bra.»

Pengeflyten har blitt automatisert

Tidligere måtte Marius gjennomføre oppgaver knyttet til økonomi manuelt. I slike oppgaver var det flere steg som måtte til for å sikre at økonomien stemte. Nå har denne oppgaven blitt automatisert.
X

[Webinar] Fra ProMed til PatientSky Clinic - Slik fikk Move kiropraktikk en stabil hverdag med bedre flyt

Vi dykker enda dypere i Move sine utfordringer og deres gevinster.
Meld deg på webinar
Få en enklere hverdag i klinikken din

Ønsker du en stabil hverdag med bedre arbeidsflyt?
Få en gratis demo av PatientSky Clinic