IMT Melbu

Referanse fra Jostein Ellingsen, manuellterapeut på IMT Melbu
Kundereferanse

Hvordan fysioterapeutene fra
IMT Melbu får en fleksibel hverdag med skybasert journalsystem & videomodulen

Resultater

Økt fleksibilitet

Bedre pasient administrasjon

Økt fleksibilitet

Bedre pasientadministrasjon

Fagfelt

Fysioterapi

Tjeneste

Manuellterapi

Antall ansatte

4

Funksjoner

Journalsystem
Videokonsultasjon

Nøkkelresultater

Tidsbesparende løsning
Fornøyde pasienter
Økt fleksibilitet i hjemmetjenesten
Bedre kommunikasjon med pasientene

Om virksomheten

Institutt for manuellterapi AS, Melbu ble etablert i 1989, først som et privat selskap i samarbeid med en psykomotorisk fysioterapeut og del av IMT-sammenslutningen som har klinikker i Alta, Harstad, Sortland, Melbu, Evenskjer, Ballangen, Narvik og Mosjøen. I dag er de en manuellterapeut og 2 psykomotorisk fysioterapeuter samt en helsesekretær koblet opp med Patientsky.

IMT Melbu har utdanning, forskning og undervisning som satsingsområder. Dette bidrar til at pasientene får en undersøkelse og behandling som til enhver tid er i tråd med retningslinjer som støtter seg til forskning og dokumentasjon av effekten på tiltak.

Utfordringen

IMT Melbu ønsket en løsning som var i takt med den hurtige og stadig voksende digitale utviklingen. I tidligere sammenhenger der fysioterapeutene har vært på hjemmetjeneste hos sine pasienter måtte de journalføre på papir, og senere på dagen loggføre dette i systemet som ligger fysisk i klinikken. En slik fremgangsmåte er tidskrevende og ikke bærekraftig.

«Når jeg nå har gått over til det nye systemet, som for øvrig er raskere enn hva jeg tidligere har erfart, så åpner det seg plutselig opp nye muligheter som har utbytte for oss alle på klinikken»

Jostein Ellingsen, manuellterapeut på IMT Melbu

Fagfelt

Fysioterapi

Tjeneste

Manuellterapi

Antall ansatte

2

Funksjoner

Journalsystem
Videokonsultasjon

Nøkkelresultater

Fornøyde pasienter
Økt fleksibilitet i hjemmetjenesten
Bedre kommunikasjon med pasientene

Løsningen

PatientSky Clinic har gitt behandlere på IMT Melbu en mer fleksibel hverdag. Ved å benytte skybaserte løsninger skjer journalføringen umiddelbart etter behandling, og behovet for å fullføre loggføringen på klinikken har blitt eliminert. Dette har gitt IMT Melbu mer tid til å behandle pasientene sine.

IMT Melbu benytter seg av kommunikasjonsfunksjonene i PatientSky Clinic for å kommunisere med pasientene. Dette har gjort samhandlingen med pasientene mye raskere og enklere. Tilbakemeldingene fra pasientene har vært svært positive.«Supporten til PatientSky har vært helt forbilledlig så omlegging til nytt system gikk over all forventning.»

Jostein Ellingsen, manuellterapeut på IMT Melbu
Få en enklere hverdag i klinikken din

Vil du vite mer om hvordan PatientSky kan hjelpe deg?
Få en gratis demo av PatientSky Clinic