Hva er ExorLive?

Treningsverktøy for terapeuter


ExorLive tilbyr en helhetlig løsning for formidling av trening og rehabilitering for både klinikker og frittstående terapeuter. ExorLive har i over 15 år levert kvalitetssikret treningsinnhold og tekniske løsninger som gjør det enkelt for brukerne å formidle trening til pasienter.

Klinikkene er i dag avhengig av å bruke flere systemer for å tilfredsstille behovet til pasientene. Flere systemer og økt kompleksitet oppleves som tidkrevende og kan i verste fall føre til at feil informasjon knyttes til pasienten.

Integrasjonen mellom PatientSky og ExorLive skal skape en bedre arbeidsflyt ved å forbedre hverdagen for brukerne, og sikre informasjonen til deres pasienter.