Alle skal ha like muligheter til å bruke nettsidene våre. Innholdet på nettsiden skal være så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) brukes for å oppnå dette.

Fremtidige mål:

 • Tilfredsstille minst AA-krav i WCAG 2.0 og nye krav i WCAG 2.1.
 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Ha et tydelig og forståelig språk.

Tilgjengelighetsprinsippene som følges nå:

 • Det er mulig å lese opp innholdet med skjermleser (1.3.1), men opplevelsen her må forbedres.
 • Visningsretning (1.3.4) - som gjelder at brukeren har mulighet til å endre visningsretning uten at det påvirker brukervennligheten for nettsiden.
 • Overskrifter og ledetekster (2.4.6) - nettsidens navigering er oversiktlig.
 • Språk på siden (3.1.1) - språket på nettsiden er konsekvent.
 • Inndata (3.2.2) - som gjelder for eksempel at det er forutsigbart hva som vil skje når man skriver inn data i et felt.

Slik jobbes dette med:

 • Universell utforming skal være en del av videreutviklingen av nettstedet.
 • Vi har fokus på å forbedre og oppfylle alle WCAG-kravene.
 • Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse for alle brukere.
 • Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.

Ta kontakt med oss ved tilbakemeldinger.