IMT Melbu

Referanse fra Jostein Ellingsen, manuellterapeut ved IMT Melbu

Hvordan fysioterapeutene fra IMT Melbu får en fleksibel hverdag med skybasert journalsystem & videomodul

Fagfelt
Fysioterapi
Tjeneste
Manuellterapi
Antall ansatte
5
Funksjoner
Journalsystem
Online timebestilling
Nøkkelresultater
Bedret likviditet
Stabil og forutsigbar hverdag
Tidsbesparende
Bedre kommunikasjon med pasientene
Flere artikler
Fagfelt
Fysioterapi
Tjeneste
Manuellterapi
Antall ansatte
4
Funksjoner
Journalsystem
Videokonsultasjon
Nøkkelresultater
Fornøyde pasienter
Tidsbesparende løsning
Økt fleksibilitet i hjemmetjenesten
Bedre kommunikasjon med pasientene

Hvordan IMT Melbu får en fleksibel hverdag med skybasert journalsystem & videomodul

Om klinikken

Institutt for manuellterapi AS, Melbu ble etablert i 1989, først som et privat selskap i samarbeid med en psykomotorisk fysioterapeut og del av IMT-sammenslutningen som har klinikker i Alta, Harstad, Sortland, Melbu, Evenskjer, Ballangen, Narvik og Mosjøen. I dag er de en manuellterapeut og to psykomotorisk fysioterapeuter samt en helsesekretær koblet opp med Patientsky.

IMT Melbu har utdanning, forskning og undervisning som satsingsområder. Dette bidrar til at pasientene får en undersøkelse og behandling som til enhver tid er i tråd med retningslinjer som støtter seg til forskning og dokumentasjon av effekten på tiltak.

Utfordringen

IMT Melbu ønsket en løsning som var i takt med den hurtige og stadig voksende digitale utviklingen. I tidligere sammenhenger der fysioterapeutene har vært på hjemmetjeneste hos sine pasienter måtte de journalføre på papir, og senere på dagen loggføre dette i systemet som ligger fysisk i klinikken. En slik fremgangsmåte er tidkrevende og ikke bærekraftig.

Løsningen

PatientSky Clinic har gitt behandlere på IMT Melbu en mer fleksibel hverdag. Ved å benytte skybaserte løsninger skjer journalføringen umiddelbart etter behandling, og behovet for å fullføre loggføringen på klinikken har blitt eliminert. Dette har gitt IMT Melbu mer tid til å behandle pasientene sine.

IMT Melbu benytter seg av kommunikasjonsfunksjonene i PatientSky Clinic for å kommunisere med pasientene. Dette har gjort samhandlingen med pasientene mye raskere og enklere. Tilbakemeldingene fra pasientene har vært svært positive.
Få en enklere hverdag i klinikken din

Finn ut hvordan du kan frigjøre tid og få en fleksibel hverdag.
Få en gratis demo av PatientSky Clinic