Forsøkte å kjøre en test med en pasient. Opplevde å kun se meg selv og fikk beskjed om at det ble jobbet med å opprette forbindelse, men jeg fikk aldri bilde eller lyd av pasienten?

Det høres ut som at pasienten kanskje har hatt en ustabil eller dårlig internettforbindelse. Vi anbefaler alle pasienter som bruker appen til å koble av hjemmenettverket, og heller bruke 4G-nettet. Gjerne også holde seg i ro, så forbindelsen er noenlunde stabil. Bruker pasienten PC eller Mac er det viktig at de har gitt PCen tilgang til å bruke webkamera. Dette gjør de i innstillingene på PCen sin

Jeg har etablert hjemmekontor. Kan jeg bruke dette der også?

Det er absolutt mulig å bruke på hjemmekontor. Du trenger kun en PC med internett for å logge deg inn og bruke PatientSky-portalen. For å gjennomføre en videokonsultasjon må du også ha web-kamera. Det som ikke fungerer er å ha videokonsultasjon via hjemmekontorløsningen (citrix for eksempel). Ha videokonsultasjonen direkte på PCen du jobber fra.

I pasientsky-appen får jeg ikke satt opp de to valgalternativer 1. Videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon - altså slik at pasienten kan velge telefonkonsultasjon i det feltet som det står video. Det skulle være mulig å velge telefonkonsultasjon hvis videokonsultasjonstimen ikke er booket?

Du kan du opprette en vanlig timetype med kontaktflate "Telefon" og navngi denne som en "Telefontime". Denne kan du legge ved siden av dine videokonsultasjoner i din timebok. Da vil pasienten kunne bestille timen parallelt med videokonsultasjoner under "Bestill ny konsultasjon" i pasientportalen, eller "Bestill time" i appen.

Hvis man skal ha videokonsultasjon med barn. Hvordan registreres det? På foreldres eller barnets personnummer?

For å logge inn i pasientportalen må man identifisere seg med BankID, men det er jo ikke vanlig for barn å ha det. Det er derfor vanlig at klinikk legger forelder inn som relasjon på barnet, slik at forelder kan logge inn og imitere barnets pasientportal. Da kan man ha videokonsultasjon om barnet er satt opp i timeboken til behandler. Merk at imitering av barn kun er mulig i pasientportalen på PC og ikke i app.

Finnes det en brukermanual for pasientene over hvordan dette funker ? Eller må vi forklare dette per telefon til dem?

  • Ja, det gjør det. Vi har laget en PDF som kan sendes ut til pasientene. Du finner den her.

Hvordan gjør vi det, det skulle være sikkerhetsnivå 4? Er telefon time sikkert? Med tanke på personvern

Du som behandler logger inn i PatientSky med din BankID eller ditt Buypas-kort, det samme gjør pasientene (både i appen og i nettportalen). Dette betyr at all informasjon og kommunikasjon som går mellom deg og pasienten ligger på det vi kaller sikkerhetsnivå 4 (både meldinger og videokonsultasjoner). Telefontimer, som også kan settes opp i timeboken i PatientSky, betyr bare at det identifiseres som en telefontime i timeboken. Timen må fortsatt gjennomføres på vanlig måte per telefon, og dette regnes jo som like sikkert.

Fortell litt om widgets

Widgets er ulike snarveier som dere kan legge inn i det hvite feltet til høyre i PatientSky. Hvis du ikke ser dette feltet kan du trykke på den lille grå pilen midt på siden til høyre. Ved å trykke på pluss-tegnet kan du finne og legge til ulike smarte snarveier som kan spare deg for mange klikk i hverdagen. Mange av våre kunder bruker widgetene "Timer i dag" og "post - innboks". Ved å benytte disse slipper du å gå til timebok- eller post-modulen for å se når hvem som er neste pasient, eller om du har fått noen nye meldinger. PS, man kan også starte videokonsultasjonene fra widgeten "timer i dag" (se etter video-ikonet).

Hva kreves for å kunne fakturere etter en videokonsultasjon? EPJ fra PS?

Hvis du ikke har EPJ fra PatientSky fakturerer du på vanlig måte i ditt eget EPJ. Dokumentasjonen på konsultasjonen bør også gjøres der, som om det hadde vært en vanlig fysisk konsultasjon.

Kan jeg sende info om at vi har videokonsultasjon til mange (alle på listen på SMS).

Dessverre går det ikke an å sende felles informasjon til mange pasienter samtidig i PatientSky. Dette er fordi hver melding som sendes regnes som innenfor sikkerhetsnivå 4. Hver pasient må logge inn i PatientSky for å lese meldingen du har sendt.

Vi har hatt problemer med at pasienter ikke får kontakt med oss/ikke får opp rett lege. Kan du gå mer gjennom pasientens interface, og hva pasienten må være klar over.

Hvis pasienten finner klinikken deres, men ikke riktig lege er det viktig at dere sjekker om alle aktuelle leger har timeboken sin tilgjengelig på for online booking. Dette gjøres under "timebøker" i timebok-modulen. Se veiledningen vi har delt i spørsmål 4 for ofte stilte spørsmål for pasientene.

Ved test i går var det mye lydforstyrrelser, "hylelyder", er det min PC?

Hvis du tester med deg selv om pasient, og din egen mobiltelefon i samme rom som PCen din, kan det oppstå en del rare lyder. Derfor er det anbefalt å gå lit bort fra PCen, dempe lyden på enten PC eller mobil, eller teste med en annen person som kan være i et annet rom.

Vises den teksten til type konsultasjon også når pasienter booker via vår egen hjemmeside - ikke via PatientSky appen?

Tilleggsinformasjonen man legger til på timetypen vil være synlig både ved bestilling av time fra hjemmeside, i pasientportal og app i det pasienter bestiller time.

Kan man ikke bestille videokonsultasjon på online booking via egen hjemmeside? Må man gjøre dette inne på PatientSky appen?

Videokonsultasjoner kan bestilles via online booking på egen hjemmeside uten at pasient må logge inn, på samme måte som vanlige behandlinger og konsultasjoner.

Den informasjonen om videokonsultasjon får jeg ikke opp hverken på min telefon (samsung, ser du brukte apple) eller på online booking via hjemmesiden. Er det forskjell fra telefon til telefon?

Informasjonen om videokonsultasjon skal være tilgjengelig på alle enheter med PatientSky-appen og på timebestilling i nettleser.

Vi har deleliste. Hvordan kan pasient velge den nye deltageren som mottaker av forespørsel når listen står på den avgående?

Siden du skriver "forespørsel" vil jeg tro du mener e-konsultasjon? Man kan legge inn vikar på den evt. avtroppende brukeren. Dette gjøres fra Klinikk > Klinikkoppsett > Ansatte. Når du åpner den ansatte som skal ha vikar legger du inn vikaren i feltet for "vikar". Det vil da vises for pasienten at vikaren også mottar meldingene.

Kan timelisten på PatientSky integreres med system x? Dvs at det vi setter opp lista på system x som skal ha video vil komme frem på PatientSky? Eller må åpne listen på PatientSky og legge inn pasienter manuelt?

Siden du skriver "forespørsel" vil jeg tro du mener e-konsultasjon? Man kan legge inn vikar på den evt. avtroppende brukeren. Dette gjøres fra Klinikk > Klinikkoppsett > Ansatte. Når du åpner den ansatte som skal ha vikar legger du inn vikaren i feltet for "vikar". Det vil da vises for pasienten at vikaren også mottar meldingene.