Om Fokusklinikken

Fokusklinikken har god tverrfaglig kompetanse med kiropraktor, fysioterapeut, osteopat, massør og trening. De hjelper pasienter med de vanligste muskel- og skjelettplagene, og med sitt gode kontaktnett henviser de videre ved behov. Dermed skal pasientene føle seg trygge når de oppsøker klinikken. I 2022 feirer Fokusklinikken 15 år, og klinikken er nå en av de større klinikkene i Oslo.

Pasientopplevelse står øverst i agendaen

Pasientopplevelse står sentralt i Fokusklinikken. Behandlere ved Fokusklinikken ønsker å levere en positiv og minneverdig pasientopplevelse. I praksis betyr dette blant annet å knytte det faglige og menneskelige aspektet. Her i PatientSky har vi stor tro på at en god pasientopplevelse skaper et positivt utfall sett fra et klinisk og driftsmessig perspektiv. Vi mener at et fokus på pasientopplevelse er å fokusere på bedre folkehelse.

«Pasienter som er fornøyde er mer tilbøyelig til å komme tilbake og anbefale oss.  Derfor er vi fokusert på både det å løse plagene som pasienten har og selve pasientopplevelsen. Det er veldig tilfredsstillende for oss å komme til jobb og vite at vi skaper en positiv endring for veldig mange.»
- Anders Bjercke,
Anders Bjercke, grunnlegger og kiropraktor ved Fokusklinikken.

Nyttig innsikt finner vi ikke kun fra fornøyde pasienter

Fokusklinikken sin forpliktelse til pasientopplevelse er veldig tydelig. På Google har klinikken en rating på 4.9 av 5, og over 100 har lagt inn en anmeldelse. Behandlere fra Fokusklinikken er så klart stolte over dette. Men de mener at man ikke alltid får nyttig innsikt  i veldig positive eller veldig negative tilbakemeldinger. De ønsker også å høre fra de som eventuelt befinner seg midt i skalaen mellom positiv og negativ. Her finner man nyttig innsikt som vil bidra med å forbedre klinikken.

«Vi er veldig stolte over alle de positive anmeldelsene som pasienter har lagt inn på Google eller andre steder på nett. Men vi mener at et standardisert spørreskjema som samler inn informasjon om nøyaktig hva vi ønsker å vite , er mer innsiktsfull. Siden det er mulig å svare anonymt tror vi at pasienter er mer tilbøyelig til å legge igjen en anmeldelse. På godt og vondt.»
- Anders Bjercke

Et av problemene med blant annet anmeldelser på Google er at det krever en innlogging og at navn er offentlig. Fokusklinikken sitt inntrykk er at de fleste pasienter ikke ønsker å legge igjen en anmeldelse på nett selv om de er fornøyde. Pasienter kan også være redd for at en anmeldelse vil påvirke videre behandling og relasjonen med behandleren. En anonym spørreundersøkelse vil redusere terskelen for å gi klinikken en tilbakemelding.


Fiktive navn i illustrasjonen ovenfor.

Tilbakemeldingsmodulen gjør det mulig sende ut tilpassede spørreskjemaer til pasienter og motta deres tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene blir visuelt fremstilt i grafer, og du kan lese individuelle tilbakemeldinger fra hver pasient. Ved å sammenlikne tilbakemeldingene, kan man avdekke trender over tid.


Les mer om Tilbakemeldingsmodul i vårt hjelpesenter.

Tanken bak Tilbakemeldingsmodul

Når vi er ute og snakker med brukere av PatientSky Clinic hører vi ofte at hverdagen deres har blitt enklere. De får blant annet fokusert på pasienten i mye større grad. Med økt fokus på pasienten ønsket vi å ruste helsepersonell med verktøy som de kan bruke for å finjustere tjenesten sin. Dette var inspirasjonen for denne modulen.

Et tverrfaglig prosjektteam jobber nå mot lansering av Tilbakemeldingsmodul. Emilia Wu har det overordnede ansvaret for konseptet og jobber tett med våre piloter.

«Vi ønsket å gi klinikker tilgang til innsikt om hvordan deres tjenesteleveranse har blitt mottatt av pasienten. Ved å samle og analysere tilbakemeldinger fra pasienter kan klinikker kartlegge hva som fungerer og områder som kan forbedres. Å gi denne innsikten til klinikkene, gir pasienten mulighet til å motta behandling av høyere kvalitet.»
- Emilia Wu, Produkteier, PatientSky.

Pilotering gir økt kvalitet

Pilotering er viktig prosess for å sikre brukervennlighet og kvalitet. Før Fokusklinikken gikk live med Tilbakemeldingsmodul jobbet vi i flere måneder for å sikre en god prosess for pilotbrukeren. Med det gode rammeverket som har blitt utarbeidet for pilotbrukere er vi sikker på at vi kan lansere en fullverdig modul.

«Målet med piloteringen er å validere de implementerte funksjonalitetene, både fra et konseptuelt og teknisk perspektiv. Å få tilbakemeldinger fra pilotklinikken er ekstremt verdifullt for oss, og vi ønsker å sørge for at produktet gir verdi til brukerne. Med tett samarbeid, og et dedikert prosjektteam til å implementere endringer under piloten, vil vi kunne levere et fullverdig produkt som gir verdi til klinikkene og deres pasienter.»
- Emilia Wu, Produkteier, PatientSky.

Følg med videre på utviklingen til Fokusklinikken. Denne artikkelen er en del av serie som skal publiseres fram til lansering av modulen. Registrer deg på vårt nyhetsbrev og bli den første til å motta oppdateringer fra pilotprogrammet.

Følg med videre på piloteringen

Hold deg oppdatert: