Programmerere bygger landet – bit for bit, kodelinje for kodelinje. Nå arrangerer vi i samarbeid med Den norske dataforening og fem andre partnere, en landsomfattende konkurranse for å finne de beste blant dem. Konkurransen har fått navnet Rosing Coding Challenge, og er oppkalt etter Norges første IT-gründer, Fredrik Rosing Bull. Den landsomfattende konkurransen for javaprogrammerere er åpen for alle som driver med programmering i Norge, enten det er i jobb, som student eller en hobby. Gjennomføring av konkurransen foregår i løpet av våren 2020, og avsluttes med en stor prisutdeling den 5. mai hvor vinnerne offentliggjøres.