Tidligere finansminister, Siv Jensen, er valgt inn som nytt styremedlem i PatientSky Norge. Jensens erfaring fra politikken og kompetanse om offentlig forvaltning og norsk helsetjeneste vil styrke PatientSkys posisjon i det norske markedet.

– Vi er stolte over å få Siv Jensen med på laget! Jeg har stor tro på at Jensens bakgrunn og innsikt vil bidra til å styrke PatientSky som en solid helseaktør som skal adressere utfordringer og muligheter i det norske e-helsemarkedet, sier Kristian Ikast, CEO i PatientSky Group.

Jensen ønsker nå å bruke sin erfaring og kompetanse på å være med å utvikle et av Norges ledende e-helseselskaper.

– PatientSky er allerede en suksesshistorie. Selskapet har bidratt til å forbedre kommunikasjonen mellom leger og pasienter gjennom PatientSky-appen, og ikke minst frigjøre verdifull tid for leger og annet helsepersonell. Gjennom elektroniske journalsystemer kan de bruke mindre tid på administrativt arbeid og mer tid på pasienter. Jeg mener dette er noe av det viktigste man kan bidra til som en digital helseaktør, sier Jensen.