Kan jeg fortsette å bruke ProMed i 2022?

Nei, det kan du ikke. Lisensen din har du betalt for ut 2021. Du må derfor være oppgradert før 01.01.2022.

Hva skjer om jeg ikke oppgraderer innen 01.01.2022?

Da mister du tilgang til ProMed.

Dersom du bruker ProMed Cloud i dag, vil du i en periode etter dette ha mulighet for å hente ut din database dersom du skulle ønske dette. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.

I noen tilfeller vil du av tekniske årsaker fortsette å ha tilgang til ProMed noen måneder til, men vi ønsker å understreke at slik bruk skjer på eget ansvar. Det vil ikke bli gitt support eller vedlikehold for ProMed f.o.m. 01.01.2022.

Hvilke alternativer har jeg?

Du kan oppgradere til PatientSky Clinic – vårt nye og 100% webbaserte system. Du står imidlertid fritt til å også velge en annen leverandør.

Når kan jeg oppgradere til PatientSky Clinic?

Endelig dato for oppgradering avtales etter førstemann-til-mølla-prinsippet. På grunn av høy etterspørsel i forbindelse med avviklingen av ProMed anbefaler vi at du tar kontakt allerede i dag.

Hva koster PatientSky Clinic?

Prisen for PatientSky Clinic varierer etter hvilken funksjonalitet du har behov for, men gjennomsnittet av kundene våre sparer ca. 250 kr per måned per bruker ekskl. mva. ved å bytte til PatientSky Clinic fremfor ProMed Cloud. Se våre gjeldende priser på patientsky.no.

Hva koster PatientSky Clinic sammenlignet med andre leverandører?

Ta kontakt med oss for en sammenligning mot andre leverandører for din klinikk. I de fleste tilfeller vil PatientSky Clinic koste omtrent det samme som ProMed og konkurrerende løsninger.

Blir mine pasientdata migrert til det nye systemet?

Ja. Ved overgang fra ProMed til PatientSky Clinic får du markedets beste konvertering. Vi har verktøy som tilrettelegger for effektiv konvertering av data.

Hvor god brukerstøtte kan vi forvente med PatientSky Clinic?

Vi har som ambisjon å levere den beste supporten i bransjen. Derfor er vi svært stolte av at ProMed-teamet i snitt har 97% kundetilfredshet og en svartid på ca. 30 sekunder. ProMed-teamet er allerede en del av PatientSkys supportavdeling, og slik vil det fortsette å være fremover. Med PatientSky Clinic vil du få den samme gode støtten fra de samme dyktige menneskene.

Hvordan oppgraderer jeg?

Klikk her for å kontakte en av våre konsulenter, så hjelper vi deg i gang. Vårt migreringsteam er klare til å hjelpe deg over på fremtidens journalsystem.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke vil oppgradere til PatientSky Clinic?

Lisensen din har du betalt for ut 2021. Dersom du ikke ønsker å gå over til PatientSky Clinic, hjelper vi deg med å avvikle din ProMed-installasjon på best mulig vis.

Hva gjør jeg hvis jeg vil bytte til en annen leverandør?

Dersom du ønsker å bytte til en annen leverandør, hjelper vi deg så godt vi kan med å utlevere dataen din til ny leverandør.

Av juridiske årsaker trenger vi en skriftlig oppsigelse til post@pvf.no for å igangsette avvikling av din ProMed-installasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg bruker treningsteller?

Treningsteller støttes ikke av PatientSky Clinic. Dersom du er avhengig av integrert treningsteller, hjelper vi deg så godt vi kan med å utlevere dataen din til en annen leverandør.

Av juridiske årsaker trenger vi en skriftlig oppsigelse til post@pvf.no for å igangsette avvikling av din ProMed-installasjon.

Hva gjør jeg hvis klinikken min ikke har et norsk organisasjonsnummer?

PatientSky Clinic støtter kun klinikker med norsk organisasjonsnummer. Dersom klinikken din ikke har dette, hjelper vi deg så godt vi kan med å utlevere dataen din til en annen leverandør.

Av juridiske årsaker trenger vi en skriftlig oppsigelse til post@pvf.no for å igangsette avvikling av din ProMed-installasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg bruker NPR-rapportering?

Brukere som trenger NPR-rapportering vil få tilbud om overgang til Infodoc SKY.

Hvilke brukertyper støtter dere ikke?

Følgende brukertyper støttes ikke:

  • Logopeder
  • Akupunktører med driftstilskudd

Klinikker med slike brukertyper vil få tilbud om hjelp til utlevering av data til en annen leverandør.

Av juridiske årsaker trenger vi en skriftlig oppsigelse til post@pvf.no for å igangsette avvikling av din ProMed-installasjon.

Støtter PatientSky Clinic kommunalt oppgjør?

Kommunalt oppgjør for fysioterapeuter kommer nå til PatientSky Clinic. Vi begynner installasjon av klinikker med behov for dette i januar 2022. Dersom du har fått bekreftet installasjon av kommunalt oppgjør for fysioterapeuter, vil du kunne fortsette å bruke ProMed frem til installasjonen er gjennomført selv om lisensen din er utløpt.

Hva gjør jeg om jeg trenger tilgang til dataene mine i ProMed etter 31. desember 2021?

Vi kan ikke garantere lesetilgang til ProMed etter 31. desember 2021. Dersom du har data i ProMed eller i ASP/Cloud-miljøet som du ønsker å ha tilgang til må du eksportere dataen i god tid før 31. desember 2021.