Siden PatientSky så dagens lys i 2014 har det alltid vært vår visjon å redusere avstanden mellom behandler og pasient. Jobben vår er å lage de beste verktøyene til hverdagens helter i helsesektoren, slik at de trygt kan treffe vanskelige beslutninger og samtidig forenkle inngangen til norske helsetjenester.

Full integrasjon mot Helsenorge er derfor et naturlig skritt på denne veien. Derfor er vi stolte av å kunne annonsere at vi nå er godkjent av Norsk Helsenett for nettopp dette. Det betyr at vi nå kan tilby klinikkene våre blant annet e-kontakt, timebestilling og reseptfornyelse via helsenorge.no – direkte integrert i arbeidsflytene du allerede bruker i PatientSky Clinic eller Hove Total.