Ansettelsen av Johan Zetterström som ny administrerende direktør for PatientSky Group er et uttrykk for selskapets internasjonale vekstambisjoner, uttaler Jesper Melin, tidligere administrerende direktør i PatientSky og nå styreleder.

Johan Zetterström har en solid lederbakgrunn fra raskt voksende internasjonale IT-selskaper og erfaring med utvikling av nye markeder globalt innenfor nettskyløsninger og applikasjonsprogramvare. Han har blant annet vært daglig leder for den nordiske virksomheten i det verdensledende cloud computing-selskapet Salesforce, der han startet den nordiske virksomheten  fra grunnen av.

Det er en fantastisk mulighet å lede markedets mest innovative og ambisiøse selskap innenfor e-helseteknologi. Jeg er imponert over hvor langt det unge selskapet har kommet og ser frem til å bidra med min erfaring og sammen med resten av teamet ta PatientSky til neste nivå internasjonalt, uttaler Johan Zetterström.

Som en nyskapende e-helseaktør med en ambisjon om mer innovasjon og utvikling i helsesektoren på tvers av landegrenser, trenger PatientSky en leder som Zetterström som forstår både helsesektoren, teknologi og det kommersielle, sier Jesper Melin.