Vi har lenge hatt store ambisjoner om internasjonal vekst for PatientSky. Visjonen vår er den samme og strategien ligger fast. Vi har organisert oss med fire ulike forretningsområder med klart definerte ansvarsområder. Nå har vi behov for en solid leder som kan sikre internasjonalisering. Målet står fast, vi skal gjøre det samme som før, men vi skal gjøre det bedre og raskere slik at stadig flere kunder og deres pasienter kan nyte godt av våre løsninger. PatientSky vil også ta grep for å sikre at veksten og lønnsomheten i hjemmemarkedet styrkes, sier Jesper Melin, styreleder i PatientSky.

Jeg gleder meg til å ta fatt på denne jobben. PatientSky er blant de mest innovative selskapene i Skandinavia. Jeg har sterk tro på strategien, og vil sikre at vi utnytter potensialet selskapet har også utenfor Norges grenser. Med så engasjerte ansatte og eiere som PatientSky har, ligger alt til rette for suksess. Det betyr naturligvis ikke at alt blir like lett. Vi må legge til rette for at alle kan være med å jobbe sammen mot vår visjon «Changing lives», sier Kristian Ikast.