Kjære kunde,

PatientSky AS har nylig gjennomgått en omorganisering som innebærer at det har kommet en ny juridisk enhet i PatientSky gruppen, PatientSky SaaS Norway AS. Omorganiseringen er utført med hensikt for å skape et tydeligere skille mellom PatientSky sine ulike virksomhetsområder, det norske markedet og den internasjonale plattformen.

For deg som eksisterende kunde av PatientSky AS betyr dette at den nye juridiske enheten PatientSky SaaS Norway AS med organisasjonsnummer 929 666 070, vil overta ansvaret og eierskap over alle eksisterende kundeforhold og kontrakter. I praksis betyr dette at du som kunde vil i fremtiden motta fakturaer fra PatientSky SaaS Norway AS, med tilhørende nye bankdetaljer og nytt kontonummer. Dette vil du se i neste faktura du mottar fra oss.

Våre tjenester vil fortsette å operere som normalt. PatientSky vil fortsette å strebe etter å være det beste journalsystemet på markedet.

Dersom du har spørsmål til dette eller andre generelle spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med vår supportavdeling på: support@patientsky.com.

Takk for at du velger å være kunde hos oss.

Med vennlig hilsen,

Kjell Magne Solli

Daglig leder - PatientSky SaaS Norway AS