Med ExorLive kan behandlere med et par klikk lage individuelle treningsprogram som lagres automatisk i PatientSky Clinic.

Frigjør mer tid, og gi bedre pasientoppfølging. Aktiver ExorLive.

Hva er ExorLive?

ExorLive tilbyr en helhetlig løsning for formidling av trening og rehabilitering for både klinikker og frittstående terapeuter. ExorLive har i over 15 år levert kvalitetssikret treningsinnhold og tekniske løsninger som gjør det enkelt for brukerne å formidle trening til pasienter.

Klinikkene er i dag avhengig av å bruke flere systemer for å tilfredsstille behovet til pasientene. Flere systemer og økt kompleksitet oppleves som tidkrevende og kan i verste fall føre til at feil informasjon knyttes til pasienten.

Integrasjonen mellom PatientSky og ExorLive skal skape en bedre arbeidsflyt ved å forbedre hverdagen for brukerne, og sikre informasjonen til deres pasienter.

Hvorfor ExorLive?

Frigjør mer tid

Å lage treningsprogram får flere pasienter utover én arbeidsdag kan være tidkrevende.

Frigjør tid ved å få tilgang til 8589 kvalitetssikrede øvelser med detaljert og rikelig informasjon, og opprett et treningsprogram med et par klikk.

Ved å få direkte tilgang til ExorLive via PatientSky Clinic får du all informasjon samlet på én arbeidsflate.

Gi bedre oppfølging

En av de største utfordringene innen rehabilitering er å motivere pasientene til aktivitet under og etter behandlingsforløpet.

Ved å benytte ExorLive får dine pasienter et visuelt treningsprogram som er oversiktlig, fordøyelig og ikke minst lett tilgjengelig.

Aktiver ExorLive i dag

Integrasjonen er en betalt funksjon, som koster 249 kr, per måned, per bruker, Eks. mva. Prisen dekker selve integrasjonen, og brukeren må ha egen avtale med ExorLive for de tjenestene som ønskes fra dem.