Spar tid ved å koble takster til ulike handlinger i systemet!

Ved å legge til ulike handlinger og definere hvilken takst handlingen skal utløse, vil takstene du velger automatisk komme opp på regningskortet til pasienten du jobber med.

Er du interessert i at din klinikk kan ta i bruk automatiske takster så raskt som mulig? 

Automatiske takster er omfattende funksjonalitet som påvirker alle våre kunder og mange moduler i systemet. Vi vil derfor sikre en vellykket lansering der du som kunde får en god opplevelse og tilstrekkelig hjelp til konfigurering av funksjonaliteten ved behov, samt sørge for at systemet tåler belastningen. Derfor velger vi å rulle ut funksjonaliteten i kontrollerte former, og begynner med å aktivere modulet til de som melder sin interesse via skjemaet under. Når vi er trygge på at utrullingen er vellykket, vil vi aktivere automatiske takster for alle kunder.

Automatiske takster er et modul som aktiveres for hele klinikken, og det er derfor kun behov for at en administrator på klinikken fyller ut skjemaet på vegne av klinikken. Innen to uker sender vi en bekreftelse på at automatiske takster er aktivert på din klinikk.

Les mer om hvordan automatiske takster fungerer