Reduser avstanden
mellom deg og din behandler

Med PatientSky kan du rette din henvendelse til behandler når du har tid! Løsningen inneholder tjenester som e-konsultasjon, reseptfornyelse og andre digitale beskjeder.

Besøksadresse: PatientSky AS · Tjuvholmen allé 3 · 0252 Oslo · Norge
Postadresse: PatientSky AS · Postboks 339 Skøyen, 0213 Oslo Norge