Hvordan deaktivere eller aktivere videomodulen?

Det er kun klinikkadministrator som kan deaktivere videomodulen.
Klikk på "Klinikk" i modulmenyen til venstre, deretter "Klinikkoppsett" og "Ansatte". Klikk på den ansatte som skal slutte å bruke videokonsultasjoner, gå til "Tilgang og rettigheter" og huk av knappen ved "Video" slik at den blir rød. Husk å lagre.
Har du ytterligere spørsmål, vennligst kontakt support@patientsky.com